Puhkuse ajal kaugemalt vaatamine toob tulemust juba paari päevaga. Mõtiskledes koerte kasvatamise ja aretuse üle näen asju jälle selgemalt. Hea koerakasvataja on loov kriitik. Mida see tähendab ja miks kasvataja peaks olema kriitik? Kasvatuse ja aretuse süda on visioon. See on kasvataja selge nägemus tõust, tüübist, iseloomust, tervisest ja kogu populatsioonist.  Parimad kasvatajad armastavad on tõugu ja jälgivad seda ülemaailmselt. Kasvataja peab teadma, milline on tõu olukord. Kasvataja teab ja oskab tõlgendada tõus esinevaid ilminguid, moevoole, olukorda ja oskama ette näha ka tulevikku. Ta tegutseb sellel põhjal ja on loov.

 

Kasvataja peab olema alati kriitiline ja analüütiline oma tõu suhtes. Hea kasvataja kannab tõu eest hoolt ja pürib muudatuste poole. Kasvatajale ei piisa ainult kritiseerimisoskusest. Hindamist ja kriitikat saadakse mujaltki – näitused, iseloomutestid, tõuomased töökatsed ja terviseuuringute tulemused on loodud tagasiside ja kriitika saamiseks. Kasvataja kasutab neid kitsamatelt aladelt saadud tulemusi suurema pildi loomiseks. Kasvataja kui kriitiku tööpõld on aga palju suurem. Kriitiline kasvataja näeb tõugu ühe tervikuna ja see põld on palju suurem kui ainult üks osa.  Kasvataja kui kriitiku tegevusse kuulub ka aktiivne oma töö arendamine, kus oma kasvatuse tulemused näitavad, kui hea kriitik kasvataja tegelikult on. Kasvataja osa on ilmselgelt see kõige raskem. Kriitilisust tuleb osata enda kasuks käänata ja oma kasvandikud on tegelikult selle töö tulemuseks kriitika elluviimisel. 

Kriitiline kasvaja õpib vigadest. Ta peab oskama näha tõu suurimaid probleeme ja ohte. Need võivad olla pinnapealsed moevoolud või siis teatud mustrid aretuses, mis ikka ja jälle korduvad – ühed ja samad nimed sugupuudes, üksikute terviseprobleemide sagenemine või tervisuuringute tulemuste liigne rõhutamine jne. Kriitiline kasvataja näeb asju sügavuti. Kriitikul peab säilima terve talupojamõistus ja ta peab oskama vaadata kogu suurt pilti tervikuna. Kasvatajal ei ole õigust pidevalt muuta oma arusaama tõust, oskaja kasvataja peab ikka ja alati kinni põhitõdedest. Kasvataja saab aru, kui midagi on läinud viltu ja püsib kindlalt oma arusaamade juures. Kogu pildi valdamine on kasvataja kõige tähtsam töövahend. Tõu täiuslik esindaja peab olema elujõuline, probleemivabalt elav „terve ja harmooniline koer koos terve psüühikaga“. Kasvataja näeb ohte üldpildis ja tegutseb vastavalt sellele. Kasvatajal peab alati olema sügav ja kindel põhiteadmine kogu tõust. Ilma selleta ei saa tegutseda kui kriitik. Südametunnistus ja hea kriitiline meel annavad tunnistust oskamisest. See ei õnnestu ilma aastakümnetepikkuste õpinguteta. Ära siis kritiseeri liiga palju ja liiga vara. 

Kriitikuna näeb ja tunnustab kasvataja ka teiste õnnestumisi. Ükskõik, millisel maal või millises liinis need õnnestumised on. Kriitiline ja loov kasvataja otsib oma tõus alati head ja õnnestunud kasvatustööd. See on üksikindiviidide ja kogu pildi jälgimine. Hea ja kriitiline kasvataja analüüsib teiste kasvatajate õnnestumisi ja üritab neid kasutada ka enda töös. Selle tulemusena teeb kasvataja koostööd teiste, tema arvates parimate kasvatajatega, mille tulemusena on võimaik kasutada aretuses tõu parimaid isendeid. Selle tulemusena tõuseb kasvataja töö kvaliteet ja kriitikast saab loovus – oma kutsikakast sisaldab selliseid isendeid, mida teised ei ole veel loonud. 

Oma kasvatustöö sugupuid ja nende varieeruvust tuleb arendada mõeldes ja kaaludes. Kasvataja peab kasvatama koeri, kes tema arusaamade kohaselt esindavad võimalikult hästi tema enda nägemust tervest ja nii füüsiliselt, kui psüühiliselt tasakaalus koerast. Kasvatajal peab olema vabadus ja võimalus teha seda tööd võimalikult vabalt, muidu see töö ei saa õnnestuda parimal võimalikul moel. Vabadus toob vastutuse.  Kriitiline kasvataja analüüsib ja arvustab kõige kriitilisemalt siiski oma tööd.  Kui kasvataja ei ole suuteline analüüsima ja kritiseerima oma tööd, siis ei ole tal võimalik õnnestuda oma kasvatustöös pikas perspektiivis. Kriitilisel kasvatajal on oma töös nii vigu kui õnnestumisi. Mõlemast on võrdselt palju õppida. 

Kriitiline kasvataja üritab oma kasvatustöös vabaneda nendest probleemidest ja vigadest, millised tema tõus enim esinevad. Kui ta ei näe tõus probleeme ja vigu, siis ilmselt on ta pime. Igas tõus on nüansse, mis vajavad parandamist. Homsed hullemad probleemid koerakasvatuses tekitatakse täna. Mõtlev, kogenud ja kriitiline kasvataja oskab ära tunda probleemid ja vead kiiremini kui teised. Tema teeb kasvatustööd tema oma mõõdupuu alusel ja pürib endale püstitatud eesmärgi suunas. Selle töö tulemusena peaks sündima oma emase liin või liinid. See tähendab eluvõimelisi, tasakaalustatud ja tüüpilisi emaseid, kes sigivad kergelt annavad samade tugevate omadustega järglasi. Selleks tööks on vajalik jätkuv kriitiline meel.  Sugupõlvede pikkune kriitiline kasvatustöö on innovatiivne areng, kus kasvataja on jätkuvalt loov kriitik. Peamine on ikkagi loomine ehk tegevus ja tegutsemine, kriitilisus tuleb osata viia kasutustasandile. Parim kasvataja on loov kriitik.   

Siin on näide kriitilisest ja loovast kasvatustööst. Aasta koer 2015 Int Ch, WW-12-13-14-15 Chic Choix Cleopatra Eurydice. See koer sai võimalikuks aastakümneid kestnud kriitilise tõu jälgimise tulemusena. Selle töö käigus on leitud suurepäraseid ja veel suurepäraseimaid koeri erinevatest maadest ja erinevatest liinidest. Nende ühendamine ongi loonud selle konkreetse koera.   Kasvatajana pean olema kõige teadlikum  ja kriitilisem koera ja tema sugupuu suhtes kui keegi teine. Muul moel ei arene ega säili tulevastes sugupõlvedes emaliinid. Kasvataja kritiseerib ja loob igavesti. 

19.12.2015